Geschiedenis

Fotoclub Vleuten is opgericht als Fotoclub De Broederschap op 10 februari 1972. De naam van de club werd ontleend aan de Broederschapshuisjes, omdat hier in 1972 de vereniging werd opgericht en er de eerste jaren ook alle clubavonden en exposities werden gehouden. Deze huisjes zijn tussen 1600 en 1624 gebouwd als armenwoningen door de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. De woningen zijn als zodanig tot 1954 in gebruik geweest. Ten tijde van de oprichting van de fotoclub was de bibliotheek Vleuten erin gevestigd.

Herman de Voogdt was één van de oprichters en is altijd zeer actief lid van de Fotoclub gebleven. In de periode van 1983 tot 1998 was hij voorzitter van de fotoclub. Onder zijn voorzitterschap is de fotoclub flink in ledenaantallen gegroeid, en het staat dan ook buiten kijf dat zijn bijdrage van enorm belang is geweest voor de ontwikkeling en het bestaan van de club. Helaas is Herman in het voorjaar van 2016 komen te overlijden en moeten we het sindsdien op de clubavonden zonder de scherpe blik van ‘onze’ Herman doen.

Op de ledenvergadering in februari 2016 is door een meerderheid van de leden tot een naamswijziging besloten. Hoewel De Broederschap een unieke naam was, riep de naam bij velen de verwachting op dat het een vereniging voor alleen mannen betrof. Als vereniging willen we graag iedereen welkom heten binnen onze club; mannen én vrouwen in alle leeftijden, en hebben we daarom een nieuwe naam gekozen: Fotoclub Vleuten

Broederschapshuisjes


X